Tekstar

Alt for dæg

T: Hilde Selvikvåg /M: John Legend

Kæ sko eg gjort uden en som du
Du dræge meg inn og du kaste meg ud
Mine tanka di spinne, æg kan kje forstå
Kæ æ det så skjer i ditt vakra sinn
Æg æ forvirra og æg føle meg blind
Og æg kjenne meg svimmel
Men dæ ska gå bra

Æg æ onna vatn
Men puste normalt
Forheksa av alt du he fortalt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende

For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

Så mange gonge he du sagt du æ min
Kver gong ei tåra renne ner på mitt kinn
Når æg bøye meg ner så reise du mæg opp
Du er min undergang, og mitt humør
En slags forstyrrelse heilt te æg dør
Æg kan kje slutta å synga på sangen om dæg

Æg æ onna vatn
Men puste normalt
Forheksa av alt du he fortalt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende
For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

Kortå på bordet di vise oss alt
At hjertene samen he talt

For heila mæg
Lige alt mæ dæg
Dine aue dine tanka
Dine laste og skavanka
Gje alt for mæg
Æg ska gje alt for dæg
Du æ min start du æ min ende
Når æg holde dine hende

For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

For æg gjer alt for dæg
Og du gjer alt for mæg

 

Anemone

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Føle meg aleina
Sjøl om dagen kan vera fin
Som anemone
Mine farga di når meg inn
Kor ska eg reisa
Kor ska eg dra
Kæ æ det som gjer at eg vil få det bra
Vil få det bra

Eg he vokst ifrå meg
Sjøl om livet he blitt te meir
Som anemone
Onna havet he æg et reir
Kor ska eg reisa
Kor ska eg gå
Kæ æ det som gjer at eg vil herifrå
Vil herifrå

Eg tenke meg tebage
Te den tiå eg konne sjå
Som anemone
Då eg lærte meg sjøl å gå
Kor ska eg reisa
Kor ska eg dra
Kæ æ det som gjer at eg vil få det bra
Vil få det bra

Det renne frå mitt hjerta
Renne frå mitt hjerta
Konna tåra å sei
At eg føle meg lei

Det renne frå mitt hjerta
Renne frå mitt hjerta
Dæ å tåra å sei
At eg føle meg lei

Hadde andre sitt det
ville dei konna sei ifrå
Som anemone
fylla lyset i livet nå
Kor ska æg reisa
Kor ska eg gå
Kæ æ dæ som gjer at eg kan sei ifrå
Kan sei ifrå

Eg drømme om en verden
Kor me adle får vær me inn
Som anemone
finna styrken som gjer oss vind
Kor ska eg reisa
Kor ska eg dra
Ka æ dæ som gjer at eg vil få det bra
Vil få det bra

Det renne frå mitt hjerta
Renne frå mitt hjerta
Konna finna en vei
Synga ord eg vil sei
Det renne frå mitt hjerta
Renne frå mitt hjerta
Dæ å laga en sti
Sånn eg føle meg fri
Eg føle meg aleina
Sjøl om livet he blitt te meir
Som anemone
Onna havet he æg et reir

Erlend

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Erlend kjæme inn
dørå igjen
livet på vent
Erlend kjæme inn

Erlend kjæme inn
alt dæ du ser
kjæme i en drøm

En slags fantasi åh
får deg lett på gli nå
Heima vente han så
vil gjær allting bra
En slags fantasi åh
du må komma fri nå
Bare sei an ordå
ikkje la meg dra
Erlend kjæme inn

Erlend kjæme inn
dørå igjen
livet på vent
Erlend kjæme inn
Ansikt uden ord
alt dæ du ser
kjæme i en drøm

En slags fantasi åh
får deg lett på gli nå
Heima vente han så
vil gjær allting bra
En slags fantasi åh
du må komma fri nå
Bare sei an ordå
ikkje la meg dra

Erlend kjæme inn
Erlend kjæme inn
Eg ser når erlend kjæme inn
Eg ser når erlend kjæme inn

Må ta det ner og eg føle meg kje klar
Eg vil kje føla meg tom

Kem vett at verden
at denne verden
va meint for oss to
oss to
Kan nogen gje me meg svaret
på kossen en ska ha det
når enn he det bra

Erlend kjæme inn
Erlend kjæme inn
Eg ser når erlend kjæme inn
Eg ser når erlend kjæme inn

En slags fantasi åh
får deg lett på gli nå
Kor æ me nå å å å
Eg trur du må gå
Eg ser det nå å å å
Du må gå

Må ta det ner og eg føle meg kje klar

Fanga heile verden

T/M: Hilde Selvikvåg

Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Igjen kom igjen
Denne verden va så verdt dette her
Ja ska det ver opp te mæg
Så går me høgare opp og lengre fram
Æg ska kje tabba meg ud
Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Du ska kje sova nå

Æg he forstått det
Nå he det slått te
Kor kan eg finna deg?
Kan eg få ringa deg?
Blir ikkje kvitt deg
Tenk å få sitt deg meir igjen
Vett koss du sa det
Når me sa hade
Va som du konne sjå
At eg kje ville gå
Verden den trenge
At mæg og dæg henge meir igjen

Og her går æg og lure på
Kor i alle daga kom du frå?

Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Igjen kom igjen
Denne verden va så verdt dette her
Ja ska det ver opp te meg
Så går me høgare opp og lengre fram
Æg ska kje tabba meg ud
Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Du ska kje sova nå

Me gjekk i skogen
Traff kje på nogen
Dæ va en helligdag
En sånn dag kor mange går i lag
Hadde heile verden aleina
Eg ba te gud ikkje la dette bare gå forbi
Snakte om penga
Og kor di bør enda
Snakte om hund og sånn
Og at di helst ikkje sko gått i bånd
Og du gav meg kongen av Danmark
Du sa at dette her æ smagen av din oldefar

Og her går æg og lure på kor i alle daga kom du frå?

Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Igjen kom igjen
Denne verden va så verdt dette her
Ja ska det ver opp te meg
Så går me høgare opp og lengre fram
For eg vett det går an
Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Du ska kje sova nå

Gå der ingen andre går
Der så bare me forstår
Kor bære dette hen
Me he så møje merr igjen
Om du spør meg i mårå
Ska du veda at æg blir igjen
Sjøl om di andre falle ner
Me kan musta kontroll
Men eg vett at det her æ veien å gå

Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Igjen kom igjen
Denne verden va så verdt dette her
Ja ska det ver opp te meg
Så går me høgare opp og lengre fram
For eg vett det går an
Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Vett at det her æ veien å gå

Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Denne verden va så verdt dette her
Ja ska det ver opp te meg
Så går me høgare opp og lengre fram
Æg ska kje tabba meg ud
Æg vil fanga heile verden mæ dæg
Du ska kje sova nå

Fryd

T: Hilde Selvikvåg
M: Hilde Selvikvåg/Børge Fjordheim

Æg he gått denne veien
Aleina
Og æg he visst kor eg ska hen
Kjent det så lenge
Eg trenge
Å finna gleden igjen

Må bare la det gå
Og tenka ah ah
Det vil alltid ver en regnbue å nå

For her eg står æ det vår
Æg he fonne tebage te mæg
Dæ som va igjen i meg he sluppe taget
Ja her eg står æ det vår
Æg vil springa og sei det te dæg
Går her i en fryd og dæ æ sånn eg vil ha det

Det kan gå langsomt
Men du vil sjå at det blir bære
Du må kje tru på i går
Det kan gå langsomt
Og en dag så æ du nærme
Og dæ æ då du forstår

Må bare la det gå
Og tenka ah ah
Det vil alltid ver en regnbue å nå

For her eg står æ det vår
Æg he fonne tebage te mæg
Dæ som va igjen i meg he sluppe taget
Ja her eg står æ det vår
Æg vil springa og sei det te dæg
Går her i en fryd og dæ æ sånn eg vil ha det

I min hage

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen, Børge Fjordheim, Gulleiv Wee
M: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim

Æg vett det ikkje æ sånn så det va før men
me he jo komt så langt
og me må kje gje opp nå

Kem kan sei at di kjenne mæg
når ingen kan sjå meg som du
Æg he sprunge så langt mæ dæg
æg vett at me kan holda ud

Æg vil ha dæg i min hage
Rydda plassen for dæ så ska stå
Bryda rytmen
gå tebage
te det fina så me hadde då

En gong va det jo nok mæ oss
Me såg ikkje dæ så va rondt
Dæ me hadde he blitt så kaldt
Dette kan riva oss sont

Æg vil ha dæg i min hage
Finna dæ så me glømte i går
Holda mandagen tebage
Dæ æ me
dæ kje tiå så rår

Eg vett eg sko prøvt møje tidligare men
eg fekk det bare ikkje te då
Forstår du kje?
Det æ jo dette eg vil
Sjå på meg

Stå heilt stille kem æ me
eige ingen men la meg stå i le
Stå heilt stille
vil vær her
Litt for nærme
vil sjå kor bra du æ

Ikkje snu deg når du går
Hold blikket festa nå

Indie

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Æg vil langt uden tanke for kæ dagen hette
Heva håvet mitt og hoppa ud
Holda fast i det fina for eg bare vett det
Æg æ indie æg vil springa ud

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil springa ud

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner
Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Æg må tåra å hiva meg rett ud i dette
Åbna aoene og hoppa ud
Holda fast i det fina for eg bare vett det
Æg æ indie æg vil få det ud

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil få det ud

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner
Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner

Du he sagt du trur sånn på meg
Meir enn gud og alt det der så fins der oppe
Du he sagt eg kler å leva
Æg æ indie æg vil springa ud

Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Der så solå dette ner
Æg vil springa for å sjå
Æg vil sveva for deg nå
Æg vil springa udi der
Heilt te solå dette ner

Janei

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje finne en aen vei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje finne en aen vei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Ikkje finne en aen vei
For eg bare vett at det her ska gå
Æg vil ha deg mæ meg

Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg

Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei
Når eg vett du kan nå meg
Ikkje sei noge då bare prøv å forstå meg
For eg vett du kan nå meg
Du må bare gje meg et ja nei

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje lenger he noge å sei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje lenger he noge å sei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Ikkje lenger he noge å sei
For eg bare vett at det her ska gå
Æg vil ha deg mæ meg

Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å åååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg

Når me ikkje tenke på kor me ska
Ikkje finne en aen vei
Når me holde fast i det der så va
Ikkje finne en aen vei
Når me ikkje gjer me vil bare få
Me må finna en aen vei
For eg bare vett at det her ska gå
Æg vil ha deg mæ meg

Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å åååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg
Å ååå å åååå
Æg vil ha deg mæ meg

Karusell

T/M: Hilde Selvikvåg

Du kan fylla meg
Trylla meg
Hylla meg
Dæ bare sånn du æ

Du kan brekka meg
Svekka meg
Knekka meg
Du får meg te å læ

Og så går det som det går
Det kan bli salt i våre sår
Men me leve og holde på
Sjøl om daga blir te år
Mæ djube drag og gråe hår
Æ eg mæ deg kor hen du går

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Æg kan glømma deg
Gjømma deg
Dømma deg
Te dagen glir forbi

Mens du bære meg
Ære meg
Lære meg
Så glad at æg æ di

Og så går det som det går
Det kan bli salt i våre sår
Men me leve og holde på
Sjøl om daga blir te år
Mæ djube drag og gråe hår
Æ eg mæ deg kor hen du går

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet
Sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Hold i mæg fast så hardt du kan
Sveve me høgt så dæ går an

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet
Sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Om eg konne sagt det te deg
Sko det blitt nå i kveld
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell
Om eg konne gå på vatnet
Sko eg spronge øve te dæg
Om eg konne dansa mæ deg
Sko me dansa karusell

Kyss meg øve gjerdet

Tekst: Hilde Selvikvåg 
Melodi: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim
Arr: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim, Gulleiv Wee

Nå ser eg lysare på mange ting
Bære enn på lenge – mmm
Dæ´ som om nogen he gjort vatn te vin
Som eg kan dela med deg – mmm
Vett kje heilt kor hen det komme ifrå
Men eg vil øve alle blåne
Og du kan gå mæ meg
Ingenting å venta på
Vil sjå kor dette ende – mmm

Det bare komme te meg
Komme te meg
Nå vil eg ver her eg aldri får nok
Det bare komme te meg
Komme te meg
Kan kje la ver
Og eg vett det så godt
Det bare komme te meg

Komme te meg 
Nå vil eg ver her
Eg får ikkje nok
Det bare komme te meg
Komme te meg
Vil bare ver her
Det stemme så godt 

Nå ser eg lysare på mange ting
Bære enn på lenge – mmm
Sama ke som måtte falla meg inn
så vil eg ta det mæ meg – mmm
Bare vera her te lyset går på
Og kyss meg øve gjerdet
når ingen vett om det
Sjå på deg i evighed
Nå ser eg ingen ende – mmm

Det bare komme te meg
Komme te meg
Nå vil eg ver her eg aldri får nok
Det bare komme te meg
Komme te meg
Kan kje la ver
Og eg vett det så godt
Det bare komme te meg
Komme te meg 
Nå vil eg ver her
Eg får ikkje nok
Det bare komme te meg
Komme te meg
Vil bare ver her
Det stemme så godt 
Det bare komme te meg
Komme te meg
Nå vil eg ver her eg aldri får nok
Det bare komme te meg
Komme te meg
Kan kje la ver
Og eg vett det så godt

 

 

 

 

La det skje

Tekst: Hilde Selvikvåg, Lise Andreassen Hagir
Melodi: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim
Arr: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim, Gulleiv Wee

Æg kan ikkje la det skje
Men eg trur eg trenge det
Ingen andre enn bare du forstår
Ska eg glømma det nå 
eller lena meg tebage sånn som du
La det skje
og bare mmm

Om du kanskje ser
så he eg noge for deg
Dæ´ som å ver i et verdensrom
Komme ikkje ner
Men om du blir, mæ mæg
så vett eg me må sei det sånn
at me to ikkje kan mødas meir igjen

Mmmm la det skje 

Mmmm 
Toi tu me plais 
On va jamais le regretter 
J’ai besion de toi
Viens chez moi se soir

Du æ som en yndlingsfilm 
ser om ser om igjen
Du kan ver uendelig 
Eg blir eg blir igjen

Om du kanskje ser
så he eg noge for deg
Dæ´ som å ver i et verdensrom
Komme ikkje ner
Men om du blir mæ mæg
så vett eg me må sei det sånn
at me to ikkje kan mødas meir igjen

Mmm 
Je le sais
On va jamais le regretter

Toi tu me plais 
On va jamais le regretter
À nous deux, ce soir, c’est vrai
Je suis tombée pour toi
seulement cette seule fois

Mmm
Je le sais
On va jamais le regretter
À nous deux, ce soir, c’est vrai
Je suis tombée pour toi
seulement cette seule fois
Mmm

Æg vil beholda mæg i det her
Her vil eg ver 
Nå vil eg kikka på stjernene
Nå vil eg komma nærmare
For eg kan 
Eg kan
Eg kan
Eg lar det skje 

Aldri
Aldri vil eg angra på deg
Aldri
Aldri vil eg angra på deg 
Aldri
Aldri vil eg angra på deg
Aldri
Aldri vil eg angra på deg

 

 

 

 

Mine store

T: Hilde Selvikvåg
M: Hilde Selvikvåg

Æg tenke meir og meire på
At æg sko få
Dette livet i gave
Det va dåkke så ga det
Og så gjekk æg i vei
Av og te sa dåkke nei
Men uden at eg såg det
Så passte dåkke på det

Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko spør om igjen og glømma meg
så husk at eg vil alltid vera der for deg
Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko bli trøtte og forsvinna litt
Så husk at du vil alltid ver i hjerta mitt

Som om det va i går
Du plastra mine sår
Og holdt meg i armen
Eg kan fortsatt kjenna varmen
Sjøl om det va møje å gjær
æg hadde alltid reine klær
Og når dagane tog meg
Stod dåkke der og tog imod meg

Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko spør om igjen og glømma meg
så husk at eg vil alltid vera der for deg
Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko bli trøtte og forsvinna litt
Så husk at du vil alltid ver i hjerta mitt

Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko spør om igjen og glømma meg
så husk at eg vil alltid vera der for deg
Koss ska det bli når me blir eldre
Kem passe på mine store då
Om du sko bli trøtte og forsvinna litt
Så husk at du vil alltid ver i hjerta mitt

Sjå deg med mæg

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen
M: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim, Gulleiv Wee

Sidde her og ser på dæg,
hadde du passt bra mæ mæg
Vil eg sjå deg igjen
vil eg sjå deg igjen en en

Om eg sko gå på en smell
æ det godt alligavel,
Kan kje holda igjen
kan kje holda igjen en en

Om du va en kloss i legoland
om du va kledd ud så en aen mann
Sko eg kjent deg igjen
Sko eg kjent deg igjen

Hive trumf på et pokerbord
for et blikk og fira ord
Æg vil sjå deg igjen
æg vil sjå deg igjen en en

Sidde her og ser på deg
hadde du passt bra mæ mæg
Vil eg sjå deg igjen
æg vil sjå deg igjen en

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg dansa
æg vil sjå deg mæ mæg

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg dansa
æg vil sjå deg mæ mæg

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg dansa
æg vil sjå deg mæ mæg

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg dansa
æg vil sjå deg mæ mæg

Sidde her og ser på dæg
æg vil ha deg innte mæg
Tæge foden min fram
tæge foden min fram heilt fram

Denne dansen lige æg
du he sagt eg styre dæg
Og eg kjenne kje skam
nei eg kjenne kje skam

Du ska gå same vei
du ska gå samen mæ meg nå
Æg vil gå samen mæ dæg

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg dansa
æg vil sjå deg mæ mæg

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
mæg og dæg ska dansa
te me kjæme heim

Te me kjæme heim
te me kjæme heim
mæg og dæg ska dansa
te me kjæme heim

Æg vil sjå deg mæ mæg
æg vil sjå deg mæ mæg
mæg og dæg ska dansa
te me kjæme heim

Strike

T: Hilde Selvikvåg, Karianne Arntzen / M: Hilde Selvikvåg, Børge Fjordheim

Ser tebage
Trudde du va svage
Den gong då du va unge og du visste alt om dæ du ville ha
Ingen bar deg når du gjekk å la deg
Du låg og drømte om enn dag du sko visa kem du va
Så du lyfta deg opp
Heilt opp i din kropp
Då konne du sjå på det ta på det
Verme heilt opp
Når du trur det æ feil
Ska du gå te et speil
Ta det heilt innte deg sjå på dæ
Æ kje din feil
Ingen andre ska fortella kæ du ska

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå

Stopp
Nå må du fylla det opp
Når ingen andre he sitt det før ingen så spør ingen åben dør
Så du tæge det ner
Alle andre står ser på
Dæ nå det skjer for
Verden går rundt og rundt og stoppe kje nå
Ser deg sjøl tebage
Trudde du va svage
Nei nei nei
Vett du ville sjå på det
Ta på det
Vett du ville finna det
Vinna det
Verme heilt opp
Sånn at du kan sjå det
Dæ du holde fast i nå
Ska du få
Ingen andre her ska dra deg ner

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå
Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå

Heile verden fylle mæ på din strike
Heile verden ska ver med i din strike

Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
Når du tenke nå vil du ha det
Då ska du gå fram å ta det
En komma to komma tri kom igjen
Ikkje snu deg nå
Ingen andre vett når du grine
Ser ikkje tårene dine
En komma to komma tri æ du mæ
Dæ kan vera vekke i mårå